برای مقابله با مصرف پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت تلاش می‌شود

8 اسفند 1397 با استفاده از قانون‌گذاری؛

برای مقابله با مصرف پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت تلاش می‌شود

قانون‌گذاران ایالت کالیفرنیا در پی تصویب قانونی برای منع مصرف پلاستیک‌های غیرقابل بازیافت در ظروف مواد غذایی هستند.