تاثیر اشباع (آغشته سازی) الیاف کربنی در خواص کامپوزیت‌های پیوسته چاپ سه‌بعدی شده

9 شهریور 1398 فناوری‌های چاپ سه‌بعدی؛

تاثیر اشباع (آغشته سازی) الیاف کربنی در خواص کامپوزیت‌های پیوسته چاپ سه‌بعدی شده

با پیشرفت فنّاورانه و ظهور مواد جدید، چاپ سه‌بعدی به یکی از سریع‌ترین و وسیع‌ترین توسعه‌های فنّاورانه در زمینه‌های مختلف صنعت از قبیل هواپیمایی، صنعت خودرو، معماری، هنرهای دیجیتال و غیره تبدیل شده است.