تصویربرداری گوست (Ghost) از نمونه‌های در حال حرکت

11 آذر 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تصویربرداری گوست (Ghost) از نمونه‌های در حال حرکت

محققین دانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی چین از تصویربرداری گوست برای ثبت تصاویر نمونه‌های در حال حرکت استفاده کرده‌اند. این متد جدید که تصاویر واضحی را با مخلوط کردن اطلاعات موجود در تصاویر تار یا بلر نمونه در حال حرکت با جزئیات مکان نمونه ثبت می‌نماید، می‌تواند کاربرد استفاده از تصویربرداری گوست را به حوزه‌های تصویربرداری پزشکی، امنیتی و فشرده‌سازی ویدئویی گسترش دهد.