کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در شیراز برگزار خواهد شد

25 دی 1397 رویدادهای مهم؛

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در شیراز برگزار خواهد شد

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در تاریخ 9 لغایت 11 بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.