امکان عبور از عصر ترانزیستور در تجهیزات محاسباتی با مواد کوانتومی جدید

3 بهمن 1397 فناوری‌های مواد؛

امکان عبور از عصر ترانزیستور در تجهیزات محاسباتی با مواد کوانتومی جدید

مواد کوانتومی جدید که می‌توان از آنها در حافظه‌ها و مدارهای منطقی استفاده کرد، می‌توانند بازده انرژی در مدار را بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیش از هر پیشرفت قابل پیش‌بینی در ترانزیستور های فعلی CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) ارتقا دهد.