نور فرابنفش نزدیک برخورد پرندگان بزرگ با خطوط انتقال نیرو را 98% کاهش می‌دهد

23 اردی بهشت 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

نور فرابنفش نزدیک برخورد پرندگان بزرگ با خطوط انتقال نیرو را 98% کاهش می‌دهد

به منظور جلوگیری از برخورد پرندگان بزرگ با خطوط انتقال نیرو به هنگام کوچ یا برگشت به لانه و کاهش خسارات ناشی از آن، محققین زیرساخت‌های انتقال نیرو را به نور فرابنفش مجهز کرده و این نور را بر روی خطوط می‌تابانند.