دومین سمینار معرفی فناوری‌های ساخت افزایشی و کاربردهای آن برگزار شد

8 خرداد 1398 با حمایت معنوی ستاد؛

دومین سمینار معرفی فناوری‌های ساخت افزایشی و کاربردهای آن برگزار شد

دومین سمینار معرفی فناوری‌های ساخت افزایشی و کاربردهای آن در اردیبهشت‌ماه 1397 با حمایت معنوی ستاد در سه بخش اصلی «آشنایی با فناوری پرینت سه‌بعدی وضعیت کنونی و آینده آن» ، «معرفی تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی FDM و کاربردهای آن» و «معرفی مواد اولیه مورد استفاده در پرینترهای FDM» برگزار شد.