فعالیت کاتالیزورهای پیل‌های سوختی، دو برابر شد.

19 تیر 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

فعالیت کاتالیزورهای پیل‌های سوختی، دو برابر شد.

مدل‌سازی منجر به تعیین اندازه مطلوب و بهینه کاتالیزورهای پلاتینی، پیل‌های سوختی شد.