پوششی 10 برابر تاریک‌تر از سایر مواد بسیار سیاه

15 مهر 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

پوششی 10 برابر تاریک‌تر از سایر مواد بسیار سیاه

مهندسان دانشگاه MIT ماده‌ای را ساخته‌اند که می‌گویند 10 برابر از هر ماده سیاهی که قبلاً گزارش‌شده است، سیاه‌تر است.