همگرایی فناوری‌ها برای ساخت نانوالکترود

28 دی 1398 فناوری مواد و ساخت؛

همگرایی فناوری‌ها برای ساخت نانوالکترود

الکترودها عنصر اصلی سیستم‌های نظارتی هستند، الکترودهای امروزی برای تشخیص سیگنال‌های عضلانی الکتریکی (EMG) و سیگنال‌های عصبی (EEG) از جنس فلز بوده و یک لایه ژل روی آن قرار دارد. برای استفاده از این الکترودها نیاز به زمان طولانی بود و اگر ژل خشک شود، اندازه‌گیری با خطا مواجه می‌شود. علاوه بر تقاضا برای هدایت الکتریکی و تماس مستقیم با پوست، الکترودها باید الزامات دیگری مانند زیست‌سازگاری و توانایی پذیرش روی پوست را نیز داشته باشند. این الزامات را می‌توان با الکترودهای چاپی ساخته شده از نانومواد گرافنی انجام داد.