رویداد نیازهای فناورانه کاشی و سرامیک برگزار می‌شود

29 دی 1398 با حمایت ستاد:

رویداد نیازهای فناورانه کاشی و سرامیک برگزار می‌شود

با هدف «بهم رسانی و عرضه و تقاضای نوآوری در صنعت سرامیک» رویداد معرفی نیازهای فناورانه، صنعت سرامیک، کاشی و لعاب برگزار می‌شود.