افتتاحیه رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه لاستیک برگزار شد

مدیر عامل محترم شرکت پارس تعاون مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر   مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر جناب آقای دکتر لطیفی-1112 جناب آقای دکتر منجم زاده سرکار خانم دکتر شاوردی جناب آقای دکتر شاهوردی جناب آقای دکتر شاهوردی جناب آقای دکتر شاهوردی
کلمات کلیدی
//isti.ir/ZN3q