نشست آشنایی شرکت‌های حوزه فعالیت ستاد با خدمات صندوق پژوهش‌ و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

نشست آشنایی شرکت‌های حوزه فتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با خدمات صندوق پژوهش‌ و فناوری دانشگاه تربیت مدرس؛ به همت این صندوق، با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های فوتوینک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی، برای آشنایی فعالان حوزه فتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با خدمات و مدل‌های مختلف قابل ارائه، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.

00218 نشست مجازی صندوق مدرس-01 2     نشست مجازی صندوق مدرس-07    نشست مجازی صندوق مدرس-11   نشست مجازی صندوق مدرس-14 نشست مجازی صندوق مدرس-15
کلمات کلیدی
//isti.ir/Zf9q